Referencer

Projekt: Øget Vækst gennem Cirkulære Forretningsmodeller i Små og Mellemstore Virksomheder (2018-2021)

Rotundo er forhåndsgodkendt konsulentfirma på projektet.

Projektet, som indgår som en del af regeringens strategi for cirkulær økonomi i Danmark, skal tilskynde virksomheder til at se på deres ressourceanvendelse og give dem indsigt i cirkulær tænkning og de forretningsmæssige potentialer, der ligger i cirkulær økonomi. Det er målet, at de deltagende virksomheder i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejder en bæredygtig cirkulær forretningsmodel og en plan for, hvordan den vil kunne realisere den cirkulære forretningsmodel – eller væsentlige dele heraf.

Projektet varer fra 2018 – 2021, og består af fire runder. Ansøgningsfrister for virksomheder, som ønsker at deltage i projektet er:

Hold 1: 7. december 2018 (lukket for ansøgninger)

Hold 2: 22. maj 2019

Hold 3: 22. november 2019

Hold 4: 22. maj 2020

Lifestyle & DesignCluster er operatør på projektet, som støttes af EU’s Regionalfondsmidler. For interesserede virksomheder kan der findes mere information om projektet på Lifestyle & DesignClusters hjemmeside

xx


Projekt: Cirkulær innovation i partnerskaber (2018-2021)

Eva var involveret i de tidligste faser af projektet, hvor de nærmere rammer for projektet skulle lægges fast. Formålet med projektet er at etablere 10 innovationsnetværk bestående af i alt 35 små og mellemstore virksomheder, som i partnerskaber af to eller flere virksomheder skal udvikle cirkulære forretningsmodeller. Projektet er et samarbejde mellem seks nordjyske kommuner, Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og Aalborg Universitet. Projektet er støttet af Vækstforum.

xx


Projekt: Forretningsstrategier for Bæredygtig Produktion (2015-2018)

Projektet havde til formål at støtte i alt 20 virksomheder i udviklingen af mere bæredygtige løsninger/ forretningsmodeller.

Eva var ansvarlig for at drive innovationsforløbene i Danfoss, AMOV, KnowledgeCotton Apparel, Gabriel og Kuvatek og fulgte flere andre forløb tæt bl.a. i Mogens Hansen Møbler og Better World Fashion. Dvs. virksomheder inden for brancherne elektriske og mekatroniske produkter, tekstil og beklædning samt møbler.

Projektet støttede virksomhederne i følgende aktiviteter:

1) Kortlægning af virksomhedens udgangspunkt med fokus på

a) væsentlige miljø- og forretningsmæssige potentialer vha. værktøjer som MEKA-screening og Porters Five Force model og

b) virksomhedens tidligere miljøarbejde og -strategier

2) Generering af idéer til cirkulære forretningsmodeller, der kunne øge ressourceeffektiviteten, skabe bedre kundeoplevelser og styrke virksomheden økonomisk og konkurrencemæssigt

3) Videreudvikling af idéer så vidt muligt med repræsentanter fra alle dele af virksomheden for at skabe grundlag for vidensdeling på tværs, forankring af udviklingsarbejdet og helhedsorienterede, robuste løsninger

4) Test af dele af eller hele forretningsmodellen eksempelvis gennem desk research, kundeinterviews, dialog med eksisterende/nye leverandører eller udrulning af forretningsmodellen i lille skala med begrænset risiko.

Aalborg Universitet, Gate 21 og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling var partnere i projektet, der var støttet af Industrien Fond.

xx


Projekt: Closing Material Loops (2014-2016)

Projektet havde til formål at igangsætte cirkulære initiativer i deltagervirksomhederne. Eva var ansvarlig for innovationsforløbene i de ialt 8 deltagervirksomheder, hvor mikro, små, mellemstore og store virksomheder var repræsenterede fordelt på brancherne tekstil, beklædning, elektriske og mekatroniske produktervedvarende energi samt affaldshåndtering.

Det drejede sig bl.a. om virksomheder som Schilder and Brown, Grundfos, Siemens Gamesa Renewable Energy og Affaldsselskabet Vendsyssel Vest

Projektet fulgte en struktur lig punkterne 1) – 5) ovenfor og resulterede i udarbejdelsen af idéer til cirkulære forretningsmodeller i alle virksomhederne, i test af modellerne samt udrulning i nogle af virksomhederne.

Projektet var støttet af Miljøstyrelsen.