CirkulÆre forretningsmodeller

Cirkulære forretningsmodeller

Når produkter og services – og dermed salgsmodel, samarbejdspartnere, omkostningsstruktur med videre – modificeres i større omfang er der tale om ændringer i virksomhedens forretningsmodel.

Det kan lyde omfattende og risikobetonet, men det behøver det ikke at være. Ved eksempelvis at udvælge den mest oplagte produktlinje at arbejde med, services som kunderne allerede efterspørger og samarbejde med betroede partnere fra værdikæden om at levere de nye produkter og services er det muligt at tage ét skridt ad gangen.

Hos Rotundo har vi stor erfaring med at guide virksomheder gennem innovationsprocessen, og det er vores erfaring at ved at tage små skridt fremad hele tiden og løbende lave små test af de idéer, der opstår, kan man hurtigt få skabt overblik over mulighederne og over hvor de største potentialer ligger.

Cirkulære services

En cirkulære service støtter op om en længere produktlevetid eller en mere intensiv brug af produktet. Eksempler herpå er en reparationsservice, tilbud om opgraderinger af et eksisterende produkt, eller en returordning der muliggør gensalg til nye kundesegmenter. Fordelen ved at føje velvalgte services til sine produkter er at kunden får en bedre oplevelse samtidig med at det bliver muligt at genere ekstra indtægt fra servicen.

Det behøver i øvrigt ikke at være den virksomhed, der fremstiller produktet, som tilbyder den nævnte reparation, opgradering eller gensalg. Sådanne services kan også etableres via samarbejde mellem fremstillingsvirksomheden og andre virksomheder eller kan tilbydes af en uafhængig tredjepart.

Cirkulære produkter

Cirkulære produkter er produkter, som opfylder de samme behov som lineære produkter – plus lidt ekstra! De cirkulære produkter bliver nemlig designet så de for eksempel kan vedligeholdes, opgraderes, repareres og istandsættes, hvorigennem produkternes stand hele tiden er ‘så god som ny’. På den måde får produkterne en længere levetid til gavn for kunderne, som slipper for at bortskaffe og købe nyt; for producenten som bevarer en tættere kontakt til kunderne og genererer indtægt fra eksempelvis opgradering og istandsættelse af ældre produkter; og til gavn for miljøet, da en længere produktlevetid betyder mindre råvare- og energiforbrug samt mindre affald. 

Når produktet ikke længere kan bringes tilbage til en stand, der er attraktiv for den oprindelige kunde, kan det måske sælges til mere prissensitive kunder eller kunder med lavere kvalitetskrav til produktet. Alternativt kan man muligvis bruge nogle af komponenterne i nye produkter eller som reservedele til ældre produkter, og i sidste instans kan materialerne ideelt set genanvendes.

Det er optimalt at designe produkterne, så de via bl.a. materialevalg og en modulær opbygning muliggør den ovenfor skitserede levetidsforlængelse og materialegenanvendelse. Men det er også muligt at tage udgangspunkt i eksisterende produkter og overveje hvordan der kan skabes en bedre oplevelse for kunderne ved at tilbyde cirkulære services, som genererer en ekstra indtægt for virksomheden.