Sustainable Development Goals (SDG'er)

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere en ny plan for verden bestående af 17 konkrete mål og 169 delmål, som FN’s medlemslande alle forpligtede sig til at arbejde efter at opfylde. FN’s Målene trådte i kraft pr. 1. januar 2016. De er en plan for at løse verdens udfordringer inden 2030, og målene udgør i dag en samlet ramme og et fælles sprog om bæredygtighedsindsatser verden over.

Verdensmålene er med til at gøre alle de begreber der ligger i bæredygtighed mere konkrete.

De bidrager til en bedre verden, men de er også med til at styrke virksomhederne profil og forretningsområde.

Gennem SDGerne kan din virksomhed tale et internationalt bæredygtigt sprog, der løfter din virksomhed både i intern styring, men også i jeres kommunikation. Vi hjælper med at få det stratetiske overblik og kigger på, hvordan SDGerne giver mening i jeres virksomhed.